W przypadku, gdy Twój komputer działa i masz dostęp do Internetu, możesz skorzystać z naszej zdalnej pomocy. Pomoc informatyczna  w tym przypadku polega na udostępnieniu serwisantowi obrazu wyświetlanego na komputerze oraz klawiatury i myszki – dzięki temu ma on dostęp do Twojego komputera i bez problemu może wykonać czynności niezbędne w celu usunięcia usterki.

W ramach usługi Serwis zdalny świadczymy:
– naprawę programów i aplikacji, które się nie uruchamiają albo działają niewłaściwie
– optymalizację pracy systemu operacyjnego
– przyspieszanie pracy komputera
– konfigurację nowego sprzętu, który został podłączony do komputera np. Drukarki, Skanera itd..
– naprawę podłączonego sprzętu, który przestał działać prawidłowo
– konfigurację poczty w programie pocztowym